Familia Toneli

Ferme – productie

Ferme – Producție

Toneli își desfășoară activitățile de creștere a tineretului de păsări și pe cea de producție în 24 ferme amplasate în zona de Sud a țării, în județele Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Dâmbovița, Argeș. 

150 de hale de producție

Argeș

Dambovița

Teleorman

Ialomița

Giurgiu

FNC – Fabrica de Nutrețuri Combinate