Familia Toneli

Raport de sustenabilitate

Raport de sustenabilitate

Protejăm mediul și suntem responsabili astfel:

Bunăstarea angajaților

Bunăstarea găinilor

Bunăstarea mediului

Bunăstarea comunităților

Bunăstarea angajaților

Declarație de non-discriminare de orice fel

Asigurarea bunelor condiții de muncă necesare, inclusiv partea de igienă și protecție anti Covid

Rație alimentară

Tichete de masă

Concedii integrale

Transport

Bunăstarea găinilor

Direcție strategică și investiții în zona Free Range și Bio

Modernizări/retehnologizări

Hrană naturală

Ape curate

Lumină

Program de monitorizare 24/7 a bunei funcționări a fermelor și astfel evitarea “accidentelor în rândul efectivelor de păsări”

Bunăstarea mediului

Protejarea aerului

Protejarea apei

Economii la consumul de energie electrică, gaze naturale

Controlul emisiilor de CO2

Managementul deșeurilor / reciclărilor

Acțiuni de regenerarea naturii – ex: plantări de copaci

Bunăstarea comunităților

Angajarea personalului din zona limitrofă punctului de lucru

Acțiuni CSR

Sănătate

Educație

Sport

Ajutor umanitar

Managementul părților interesate

Strategia de management a părților interesate (stakeholderi) are ca scop stabilirea de relații pe termen lung și rezultate durabile pentru bunăstarea socială, economică și de mediu. 

Managementul părților interesate este un proces complex care implică toți angajații Grupului Toneli. Țînând pasul cu provocările zilnice, compania își îmbunătățește instrumentele de comunicare, prezența în rețelele de socializare, investește în bunăstarea comunităților, face totul pentru a fi un partener, furnizor, client sau susținător de încredere pentru toate părțile interesate.

Procesul de analiză a părților interesate a constat în 4 activități cheie:

1. Identificarea părților interesate relevante pentru companie

2. Analiza stakeholderilor din perspectiva activității, riscurilor, tipului de interacțiune

3. Evaluarea, prioritizarea și maparea părților interesate

4. Aprobarea hărții părților interesate relevante

Pentru activitatea curentă, au fost identificate următoarele categorii, conform hărții părților interesate din stânga: