Familia Toneli

Raport de sustenabilitate

Raport de sustenabilitate

Protejăm mediul și suntem responsabili astfel:

Bunăstarea angajaților

Bunăstarea găinilor

Bunăstarea mediului

Bunăstarea comunităților

Bunăstarea angajaților

Declarație de non-discriminare de orice fel

Asigurarea bunelor condiții de muncă necesare, inclusiv partea de igienă și protecție anti Covid

Rație alimentară

Tichete de masă

Concedii integrale

Transport

Bunăstarea găinilor

Direcție strategică și investiții în zona Free Range și Bio

Modernizări/retehnologizări

Hrană naturală

Ape curate

Lumină

Program de monitorizare 24/7 a bunei funcționări a fermelor și astfel evitarea “accidentelor în rândul efectivelor de păsări”

Bunăstarea mediului

Protejarea aerului

Protejarea apei

Economii la consumul de energie electrică, gaze naturale

Controlul emisiilor de CO2

Managementul deșeurilor / reciclărilor

Acțiuni de regenerarea naturii – ex: plantări de copaci

Bunăstarea comunităților

Angajarea personalului din zona limitrofă punctului de lucru

Acțiuni CSR

Sănătate

Educație

Sport

Ajutor umanitar