Familia Toneli

Toni Khoury, Toneli Holding: „Vom crește substanțial producția de free range și vom începe businessul Bio”

Grupul de firme Toneli este format din 5 companii, respectiv: Euro-Casa Prod, Toneli Holding, Toneli Eco Farms, Toneli Packing Center și Haditon 2002, ale căror activități sunt cele specifice creșterii păsărilor pentru ouă de consum.
Grupul are un sistem integrat de producție: o fabrică de nutrețuri combinate, care asigură necesarul furajării efectivelor din fermele de creștere a păsărilor (de la pui de o zi la găini ouătoare adulte), precum și cel mai modern centru de sortare și ambalare ouă din Sud-Estul Europei, la Titu.
Acționariatul grupului din structura căruia face parte și producătorul de carne Agrisol Internațional RO este integral privat, iar managementul este asigurat de către Toni Khoury.